स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश १ को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।

प्रकाशनहरु

खर्च विवरण सार्वजनिकरण

खर्च विवरण सार्वजनीकरण - २०७६ फाल्गुण 03/16/2020
खर्च विवरण सार्वजनीकरण - २०७६ माघ 02/16/2020
खर्च विवरण सार्वजनीकरण - २०७६ पौष 01/21/2020