स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश १ को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र (१), कृषि ज्ञान केन्द्र (१4) र प्रयोगशाला (3) ले प्रदेश नं १ अन्तर्गतका १४ वटा जिल्लाका कृषकहरुलाई कृषिको व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण, आधुनिकिकरण र बजारिकरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दछ ।

सूचना

बिषय फाईल जारी मिति अन्तिम म्याद
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/08/0९ 2079-08-09 2079-08-17
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/08/02 2079-08-02 2079-08-10
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/07/25 2079-07-25 2079-08-04
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/07/18 2079-07-18 2079-07-26
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/07/11 2079-07-11 2079-07-19

प्रकाशनहरु

कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित ओखलढुङ्गा कृषि गतिविधि बुलेटिन वर्ष 2 अंक 3
प्रदेश कृषि अनुदान कानुन
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र संघिय सशर्त अनुदान अन्तरगतका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको अनुदानग्राहि विवरण(078/079)
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरुको अनुदानग्राहीहरुको विवरण(078/079)
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क ७
अनुदानग्राहीहरुको विवरण- आ.व.078/७९
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2078
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि वर्ष 2 अंक 5
प्रदेश कृषि अनुदान कानुन
प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरु
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित ओखलढुङ्गा कृषि गतिविधि बुलेटिन वर्ष 2 अंक 3
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क ७
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि वर्ष 2 अंक 5
बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना
साझेदारी अनुदान रकम (50%) सम्बन्धमा ०७६-७७
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2078
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, 2076 (पहिलो संशोधन 2077/12/11)
माटो परिक्षण मिनिल्याब स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र संघिय सशर्त अनुदान अन्तरगतका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको अनुदानग्राहि विवरण(078/079)
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरुको अनुदानग्राहीहरुको विवरण(078/079)
अनुदानग्राहीहरुको विवरण- आ.व.078/७९