स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश १ को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र (१), कृषि ज्ञान केन्द्र (१4) र प्रयोगशाला (3) ले प्रदेश नं १ अन्तर्गतका १४ वटा जिल्लाका कृषकहरुलाई कृषिको व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण, आधुनिकिकरण र बजारिकरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दछ ।

सूचना

बिषय फाईल जारी मिति अन्तिम म्याद
लेखरचनाको लागि आव्हान!!! 2080-06-04 2080-06-30
गहुँको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान र प्रयोगमा मूल्य अनुदान सम्बन्धी सूचना 2080-06-01 2080-06-15
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2080/05/29 2080-05-29 2080-06-05

प्रकाशनहरु

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रभावकारिता अध्ययनः कोशी प्रदेश, २‍०७९/080
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क 10
प्रदेश कृषि डायरी, 2080
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क ९
प्रदेश कृषि अनुदान कानुन
प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरु
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रभावकारिता अध्ययनः कोशी प्रदेश, २‍०७९/080
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क 10
प्रदेश कृषि डायरी, 2080
बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना
साझेदारी अनुदान रकम (50%) सम्बन्धमा ०७६-७७
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2078
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, 2076 (पहिलो संशोधन 2077/12/11)
कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका कोल्ड स्टोरेजको विवरण (2079/07/20 सम्म)
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र संघिय सशर्त अनुदान अन्तरगतका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको अनुदानग्राहि विवरण(078/079)
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरुको अनुदानग्राहीहरुको विवरण(078/079)