स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश १ को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र (१), कृषि ज्ञान केन्द्र (१4) र प्रयोगशाला (3) ले प्रदेश नं १ अन्तर्गतका १४ वटा जिल्लाका कृषकहरुलाई कृषिको व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण, आधुनिकिकरण र बजारिकरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दछ ।

सूचना

बिषय फाईल जारी मिति अन्तिम म्याद
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 207९/12/10 2079-12-10 2079-12-18
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/12/03 2079-12-03 2079-12-11
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 2079/11/26 2079-11-26 2079-12-04

प्रकाशनहरु

विषादीः एक झलक
मकैबालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी कीरा र यसको व्यवस्थापन
कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका कोल्ड स्टोरेजको विवरण (2079/07/20 सम्म)
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि
प्रदेश कृषि अनुदान कानुन
प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरु
विषादीः एक झलक
मकैबालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी कीरा र यसको व्यवस्थापन
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि
बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना
साझेदारी अनुदान रकम (50%) सम्बन्धमा ०७६-७७
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, 2078
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, 2076 (पहिलो संशोधन 2077/12/11)
कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका कोल्ड स्टोरेजको विवरण (2079/07/20 सम्म)
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र संघिय सशर्त अनुदान अन्तरगतका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको अनुदानग्राहि विवरण(078/079)
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरुको अनुदानग्राहीहरुको विवरण(078/079)