स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र (१), कृषि ज्ञान केन्द्र (१4) र प्रयोगशाला (3) ले कोशी प्रदेश अन्तर्गतका १४ वटा जिल्लाका कृषकहरुलाई कृषिको व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण, आधुनिकिकरण र बजारिकरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दछ ।

सूचना

बिषय फाईल जारी मिति अन्तिम म्याद
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन (२०८०-११-१८ देखि २०८०-११-२४) 2080-11-18 2080-11-24
कृषि मौसम सल्लाह बुलौटिन २०८०।१1।१1 देखी २०८०।१1।१7 2080-11-11 Closed !!!
"सुधारौं सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टचार" 2080-10-28 Continuous

प्रकाशनहरु

कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) नर्मस, २०८० (२०८०।१०।४)
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८० (२०८०।१०।४)
केरामा लाग्ने पानामा रोगको ट्रपिकल रेस ४ (TR4)
विषादीको समुचित प्रयोग, भण्डारण र विसर्जन
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका 079/080
प्रदेश कृषि अनुदान कानुन
प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरु
केरामा लाग्ने पानामा रोगको ट्रपिकल रेस ४ (TR4)
विषादीको समुचित प्रयोग, भण्डारण र विसर्जन
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क 1१
बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना
साझेदारी अनुदान रकम (50%) सम्बन्धमा ०७६-७७
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) नर्मस, २०८० (२०८०।१०।४)
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८० (२०८०।१०।४)
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका 079/080
आ.व. ०८०।८१ को धानको अनुमानित उत्पादन
कोशी प्रदेश अन्तर्गत रहेका कोल्ड स्टोरेजको विवरण (2079/07/20 सम्म)