स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश १ को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र (१), कृषि ज्ञान केन्द्र (११) र फार्म/केन्द्र/प्रयोगशाला (८) ले प्रदेश नं १ अन्तर्गतका १४ वटा जिल्लाका कृषकहरुलाई कृषिको व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण, आधुनिकिकरण र बजारिकरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दछ ।

सूचना

प्रकाशनहरु